Kraków

Lokalizacja

Nasze technologie

Technologia  CFA

Jest to jedna z najczęściej stosowanych metod wzmocnienia gruntu i posadowień pośrednich. Cechuje ją prostota, uniwersalność oraz stosunkowo niski koszt wykonania. Technologię tę można stosować w prawie każdych warunkach gruntowych.

Kolumny CFA (Continous Flight Auger) wykonywane są świdrem ciągłym ślimakowym, którego długość powinna przekraczać rozmiar projektowanych kolumn. Betonowanie odbywa się od dołu, poprzez rdzeniowy przewód cementacyjny umieszczony wewnątrz świdra. Po wwierceniu się na zadaną głębokość, rozpoczyna się podawanie mieszanki betonowej przy jednoczesnym podciąganiu świdra. Specjalna konstrukcja narzędzia wiercącego zapewnia częściowe rozepchnięcie gruntu na boki. Reszta urobku jest wynoszona na zewnątrz otworu. Odpowiednio dobrana mieszanka betonowa bardzo dobrze wypełnia obszar pod świdrem. Często technologia CFA używana jest do wykonywania pali jako posadowień pośrednich obiektów. Wtedy od razu po wyciągnięciu świdra wprowadzane jest zbrojenie w postaci kosza zbrojeniowego lub kształtownika stalowego. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu wszystkich maszyn firmy SM Polska, możliwa jest dokładna kontrola procesu betonowania oraz wiercenia.

Zalety

  • Możliwość wykonania w prawie każdych warunkach gruntowych
  • Niski poziom wibracji i hałasu przy wykonywaniu – możliwość wykonywania w sąsiedztwie istniejących obiektów budowlanych i inżynierskich
  • Możliwość przenoszenia dużych obciążeń
  • Szybkość wykonania – brak konieczności wykorzystywania orurowania oraz zawiesin stabilizujących
  • Łatwość pokonywania dużych oporów w gruncie takich jak przewarstwienia żwirowe i kamieniste
 

Zastosowanie

Technologia CFA zazwyczaj stosowana jest do posadowień budynków kubaturowych i przemysłowych, które przekazują duże obciążenia na podłoże. Stosowana jest również jako posadowienie pośrednie obiektów inżynierskich, hydrotechnicznych, a także jako wzmocnienie podłoża pod liniowe budowle komunikacyjne. Znajduje również swoje zastosowanie przy wykonywaniu zabezpieczeń wykopów w technologii palisady lub ściany berlińskiej.

Technologia FDP

Technologie przemieszczeniowe wykonywania pali oraz kolumn fundamentowych zyskują w naszym kraju na popularności. Ze względu na brak wydobywanego podczas wiercenia urobku, znacząco ograniczają ilość koniecznych do wykonania robót ziemnych.

Technologia FDP (Full Displacement Piles) polega na nieudarowym formowaniu kolumn betonowych lub pali żelbetowych w gruncie. Specjalna konstrukcja świdra powoduje, że grunt wokół kolumny jest dogęszczany, a nie wynoszony na zewnątrz otworu w postaci urobku jak np. przypadku technologii CFA. Dzięki temu ośrodek gruntowy wokół pobocznicy oraz podstawy kolumny poprawia swoje parametry, co pozytywnie wpływa na nośność i osiadania kolumny. Po osiągnięciu zamierzonej głębokości, rozpoczyna się podawanie mieszanki betonowej z równoczesnym podciąganiem świdra. Rejestrowane w trakcie w wiercenia parametry pozwalają na kontrolę ciągłości kolumny oraz weryfikację miąższości poszczególnych warstw gruntu. Prędkość podnoszenia jest dostosowana do wydajności podawania mieszanki, tak aby cały czas utrzymywać jednakowe nadciśnienie mieszanki. Po wyciągnięciu świdra możliwa jest instalacja zbrojenia np. za pomocą wibratora elektrycznego.

Zalety

 

  • Wysoka nośność
  • Minimalna ilość urobku – brak konieczności usuwania i utylizacji dużej ilości mas ziemnych
  • Brak drgań i niski poziom hałasu – możliwość prowadzenia prac w miastach i w pobliżu innych obiektów
  • Możliwość zastosowania w niemal każdych warunkach gruntowych.
  • Duża wydajność prac
 

Zastosowanie

Technologia FDP może być stosowana, do posadowień wszelkiego rodzaju budynków kubaturowych, magazynów, obiektów hydrotechnicznych i inżynieryjnych. Często stosowana jest również w celu wzmocnienia podłoża pod obiekty liniowe kolejowe oraz drogowe.