Kraków

Lokalizacja

oFERTY PRACY

Projektant Geotechnik

ZaKRES OBOWIĄZKÓW:

• analiza dokumentacji technicznej
• interpretacja badań geotechnicznych
• wykonywanie obliczeń
• tworzenie koncepcji projektowych i projektów wykonawczych
• kontrola zgodności dokumentacji projektowej z odpowiednimi standardami, przepisami oraz normami technicznymi

oczekIWANIA:

• uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
• dobrej znajomości programu Auto CAD, pakietu Ms Office oraz specjalistycznych programów obliczeniowych GEO5, PALE CPT, PL-WIN
• doświadczenia na podobnym stanowisku
• chęci do rozwoju i rozszerzania wiedzy z zakresu geotechniki
• zaangażowania, dokładności, sumienności, odpowiedzialności,
• umiejętności pracy w zespole

Oferujemy:

• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• odpowiedzialną pracę dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji
• atrakcyjne wynagrodzenie
• niezbędne narzędzia do pracy
• samodzielność przy realizacji zleconych zadań
• pracę w młodym oraz dynamicznym zespole, przyjazną atmosferę

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pracą w naszej firmie prosimy o złożenie aplikacji CV na adres: oferty@smpolska.pl

Asystent projektanta

 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • tworzenie koncepcji projektowych we współpracy z projektantem
 • analiza dokumentacji technicznej
 • wykonywanie obliczeń geotechnicznych
 • przygotowanie rysunków w programie CAD i opisów technicznych
 • kontrola zgodności dokumentacji projektowej z odpowiednimi standardami, przepisami oraz normami technicznymi
OCZEKIWANIA:
 • dobrej znajomości programu CAD oraz specjalistycznych programów obliczeniowych
 • umiejętności interpretacji badań geotechnicznych
 • chęci do rozwoju i rozszerzania wiedzy z zakresu geotechniki
 • zaangażowania, dokładności, sumienności, odpowiedzialności
 • umiejętności pracy w zespole
Oferujemy:
 • pracę w prężnie rozwijającej się firmie
 • pracę przy ciekawych realizacjach
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
 • niezbędne narzędzia pracy

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pracą w naszej firmie prosimy o złożenie aplikacji CV na adres: oferty@smpolska.pl

Inżynier Budowy

 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • przygotowanie i koordynacja robót budowlanych
 • przygotowywanie zamówień na materiały budowlane
 • bieżąca współpraca z Kierownikiem Robót i Projektantem
 • bezpośredni nadzór nad realizacją robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną i harmonogramem
 • kontrola jakości wykonywanych robót
 • planowanie i zamawianie materiałów oraz nadzór nad terminowością ich dostaw,
 • weryfikacja i przygotowanie dokumentacji powykonawczej
OCZEKIWANIA:
 • wykształcenia wyższego technicznego o profilu budowlanym
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość programu Auto CAD i pakietu Ms Office
 • prawo jazdy kat. B
 • wysokiego poziomu umiejętności organizacyjnych oraz kultury osobistej
Oferujemy:
 • pracę w prężnie rozwijającej się firmie
 • pracę przy ciekawych realizacjach
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie
 • niezbędne narzędzia pracy w tym samochód służbowy, telefon komórkowy oraz komputer przenośny
 • samodzielność w organizacji prac na budowie

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pracą w naszej firmie prosimy o złożenie aplikacji CV na adres: oferty@smpolska.p

Dołącz do Nas

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SM Polska z siedzibą w Krakowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r, o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.