Kraków

Lokalizacja

Oferta

SM POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. świadczy usługi w zakresie wynajmu maszyn do specjalistycznych robót geotechnicznych takich jak :

  • palisady żelbetowe,
  • ścianki berlińskie,
  • wzmocnienie podłoża pod nasypami drogowymi i kolejowymi,
  • wzmocnienia podłoża pod fundamentami oraz posadzkami obiektów przemysłowych,
  • posadowienia pośrednie budynków mieszkalnych,
  • posadowienia mostów,
  • posadowienia turbin wiatrowych,


Realizacje   prowadzimy   w   technologiach   CFA   (Continous Flight Auger)  oraz   FDP   (Full Displacement Pile). Firma posiada palownice marki SOILMEC pozwalające na wykonywanie pali CFA w zakresie średnic: 300 – 1000 mm do głębokości 25m, oraz pali przemieszczeniowych FDP w zakresie średnic 300 – 600 mm do głębokości 23m.

Kadra   kierownicza   posiada   kilkunastoletnie   doświadczenie   w   robotach   fundamentowych związanych z budową dróg, farm wiatrowych oraz posadowień budynków kubaturowych.

Biuro   projektowe   posiada   możliwości   projektowania   od   podstaw,   jak   również   optymalizacji projektów oraz przeprowadzenia pełnego modelowania MES dla projektowanych obiektów.